AGIR Mîrșa

Despre AGIR Mîrșa

Când a fost înfiinţată?

În data de 12 martie 2012 în prezența a 24 de participanți –a avut loc ședința de constituire a Sucursalei MÎRȘA a Asociației Generale a Inginerilor din România.
Membrii sucursalei respectă statutul Asociației Generale a Inginerilor din România. Sucursala are un regulament propriu de funcționare și un plan anual de activități.
Constituirea sucursalei AGIR în localitatea MÎRȘA, prin acțiunile derulate, va permite revigorarea activității de documentare, cercetare, acces la informație, pentru inginerii și cadrele tehnice din teritoriu.

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.